Lucía

"Para enseñar a un niño se necesita más corazón que ciencia"

Infografía acuática

A seguinte entrada contén a miña infografía, realizada a través da páxina easel.ly.

Para a temática do tratamento da información, así como a súa curación e as distintas ferramentas que empregamos, elexin a historia dun pexie, xa que me parecía significativo debido a que, cando nós navegamos pola rede, somos un pequeno ser máis de toda a grande Internet que intentamos facernos coa mellor das informacións. Debo dicir que realizar este pequeno esquema fixome ter as cousas moito máis clara con respecto aos buscadores, as ferramentas de búsqueda, os RSS ou os marcadores sociais, xa que intentei pescudar información adicional sobre eles, creando así unha curiosidade beneficiosa, considero, para a miña aprendizaxe.