Conectivismo e PLE

Neste esquema aparecen os elementos que interveñen neste tipo de aprendizaxe personalizado