Infografía

A través desta infografía expoño os conceptos traballados na materia ata o parón debido a estancia no Practicum I e, a relación destes con ditas prácticas. 

Deixo o seguinte enlace debido a que non se ve ben o archivo: https://infograph.venngage.com/view/1cee304d-f727-4c09-8382-1aae709f3e95