Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

El asesor psicopedagógico en el Departamento de Orientación de un centro escolar

Funciones del asesor/a en relación con el Departamento de Orientación en los centros educativos.