Marta Vázquez Torre

A nivel profesional considérome unha persoa traballadora, tenaz e entusiasta, este último adxectivo esixe o requisito de que se brinden as circunstancias necesarias para espertar o meu interese e motivación.

Modelos de orientación. Modelos de asesoramiento.

Selección de diferentes modelos de asesoramiento y de orientación. Comparación entre ambos y conclusiones.