Análise do Real Decreto-lei 14/2012, do 20 de abril.

Análise do Real Decreto-lei 14/2012, do 20 de abril.
Por ...

Este arquivo correspóndese á análise do Real Decreto-ley, de 20 de abril, de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo, realizado por Diego Abal Abal, Adrián Fernández González e Ígor Mella Núñez