Realidade ou ficción?

Fonte: http://www.anpecanarias.com/blogs/?tag=lomce

Deixovos este aquivo para a reflexión sobre a influencia do cambio de goberno no noso sitema educativo. Cando hai un cambio deste tipo, miles de estudantes sobre os cambios que esto provoca, con reformas sobre o xa reformado. Debe pagar o noso sistema educativo, profesores, alumnos e todo o que isto conleva os cambios políticos existentes?