PINCELADAS SOBRE ASESORAMENTO

PINCELADAS SOBRE ASESORAMENTO
Por Lidia Antelo Pérez

Neste período de prácticas, tiven a oportunidade de revisar algúns documentos e recoller así como integrar información tanto ós meus coñecementos como ás ideas que levo extraendo das distintas sesións  arredor da temática do asesoramento, polo que decidín plasmalas neste arquivo.