Técnica de las 3 P

Técnica de las 3 P
Por Patricia Da Silva Nieto

Achegamos un documento que recolle as ideas abordadas na sesión do mércores 7 de novembro. Ao igual que complementamos dita información coas valoracións do grupo, xunto co contraste das mesmas con algunha bibliografía.