Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Análise-resumo de Asesoramiento al Centro Educativo

Aqui deixo como un dos meus últimos archivos o resumo pormenorizado da obra que nos foi recomendada de Jesús Domingo Segovia