Alberto Martínez Antelo

Son emprendedor, inquieto, activo e non me gusta dedicarme exclusivamente a unha cousa, se non que quero facer de todo.

Análise-resumo de Asesoramiento al Centro Educativo 2ª parte

Aquí a segunda parte do libro. Ía subilo onte pero esta páxina sufriu un pequeno problema técnico