un pouco máis dos libros de texto...

un pouco máis dos libros de texto...
Por Miriam Seijo

Seguindo cos libros de texto, paréceme relevante identificar as funcionalidades que nos aporta a integración dos diferentes modelos e criterios de avaliación de materiais didácticos no propio exercicio profesional.