Laura Vazquez Lopez

destaco pola miña empatía, alegría , extroversión, responsabilidade, organización e sobre todo pola miña falta de tímidez

Modelos de orientación versus Modelos de asesoramiento

Modelos de orientación versus Modelos de asesoramiento
Por Laura Vazquez Lopez

En este arquivo preséntase modelos de orientación versus modelos de asesoramento co fin de profundizar neste tema, que o outro día a profesora nos comentou en clase, e sobre todo intentar averiguar se son o mesmos ou non.