Alba Fernández Paz

Son mestra de Educación Primaria e actualmente estou cursando 5º de Psicopedagoxía.

Cómo transformar os nosos centros educativos en comunidades de aprendizaxe?

Cómo transformar os nosos centros educativos en comunidades de aprendizaxe?
Por Alba Fernández Paz