Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.

Modelo ALACT

Figura sobre o Modelo ALACT de reflexión (Action, Looking back on action, Awareness of Essentials aspects, Creating alternative methods of actions and Trial). Modelo que cito na entrada do 12/11/2013 con motivo do artigo de Fred A.J. Korthagen.