Kely Torres Velo

Sensible, implicada co que acontece ao meu arredor e soñadora.
  • Archivos
  • Kely Torres Velo
  • Vocación docente versus profesión docente en las organizaciones educativas de Faustino Larrosa...

Vocación docente versus profesión docente en las organizaciones educativas de Faustino Larrosa Martínez

Documento moi interesante que saíu publicado no número 13 da REIFOP, ano 2010. Onde fala da evolución do termo "vocación" ao longo da historia e o significado da labor docente como profesión.