Proceso de elaboración de adaptacións curriculares individualizadas

Recóllese o proceso de elaboración de adaptacións curriculares individualizadas