La formación del profesorado como docente en los espacios virtuales de aprendizaje.

O artigo "La formación del profesorado como docente en los espacios virtuales de aprendizaje" de Begoña Gros Salvat da Universidade de Barcelona e Juan Silva Quiroz da Universidade de Chile, fai alusión á formación do profesorado como diseñador de novos entornos de aprendizaxe e o rol que este debe desempeñar, potenciando o emprego das TIC no sistema educativo e rompendo co esquema da ensinanza tradicional.