Estrés e burnout en profesores.

O archivo adxunto complementa a miña última entrada  sobre o concepto do síndrome do profesor queimado. Neste sentido, teño que decir que foi o meu maior soporte para a elaboración da mesma posto que aporta moita información que aparece contrastada en numerosas investigacións que se levaron a cabo no seo temática concreta do síndrome de Burnout.