Power Point sobre aspectos curriculares. Autoría: Santiago Mengual, Andrés

Power Point sobre aspectos curriculares. Autoría: Santiago Mengual, Andrés

Comentarios

  • Laura Díaz Barrero

    Subín este documento,realizado por Santiago Mengual Andrés, porque me pareceu que reune contidos nucleares sobre o curriculum que foron abordados nas últimas sesións  de clase, tales como que é o currículo, os tipos de currículo, autores respresentativos neste campo (Gimeno ou Zabalza), o marco lexislativo actual sobre o que se ampara así como as características das súas fontes ou dos diferentes niveis de concrección curricular.

     Espero que vos  poida servir como "esquema" de partida, para relembrar contidos xa traballados.

    Un saúdo.