ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Neste documento pretendo facer un achegamento ao concepto de atención á diversidade así como aos principios nos que se basean as Adaptacións Curriculares, pois é algo que precisaremos saber elaborar no noso futuro como profesionais da orientación educativa.