Miriam Blanco Rodríguez

A xente que me coñece considerame unha persoa alegre e divertida, gústame ver a cara positiva das cousas e odio discutir, polo que intento evitar as discusións.

4. 3º ESCEA: Procesos e ferramentas para o desenvolvemento curricular na atención á diversidade: Historial