Carla Rodiño Otero

Soy una persona activa, trabajadora y responsable. Me gusta mucho el contacto con los niños así como todo lo relativo a su proceso de enseñanza aprendizaje, de hecho considero que mi vocación es la de ser docente.

4.3 Son o mesmo modelos de Orientación que modelos de Asesoramento?: Revisión

Logo de investigar sobre os modelos de asesoramento e os modelos de orientación, chego a conclusión de que nos modelos de asesoramento non estamos ante unha relación xerárquica, se non que se da unha situación de iguais entre o profesor e a figura de asesor/a.

Dicir tamén que o asesor non incide de forma directa no alumnado se non que o fai a través do profesorado.

Pola contra a orientación ten como característica principal a de presentar una situación de relación xerárquica na que un dos axente é superior ao outro, asesor/a- orientado/a. Isto débese a que a figura de asesor/a ten uns coñecementos maiores nun determinado ámbito e leva a cabo unha relación directa coa a persoa coa que está a levar a cabo dita orientación.

¿Son o mesmo os modelos de orientación que os modelos de asesoramento?