María Naír González Nogueira

Exigente, Abierta, Sencilla, Persistente, Detallista, Innovadora, Razonable y algo Precavida

EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

Comentarios

  • Olalla Muñiz Rey

    Moi boa idea Nair! creo que é unha idea fantástica que reflexa a nosa entrada nun mundo che de novas información e coñecementos que nos van formando como persoas. Pero relacionando sempre coa miña aventura, diría que abriches portas a un novo mundo que é o da Tecnoloxía Educativa.

    O importante de este proceso é quedarnos con todo aquelo que nos aporte cousas novas e volver a entrar en este mundo cantas veces sexa posible.