2. Primeiro sinal: Coñecementos previos sobre o asesoramento

     Antes de iniciarnos neste sendeiro que nos levará ao asesoramento, tivemos que pararnos a reflexionar de onde partíamos:

  • ¿Escoitaramos falar anteriormente noutras materias do que é o asesoramento?
  • ¿Que entendíamos nós por asesorar?

     Unha vez que intentamos dar respostas a estas cuestións, comezamos a nosa andaina que nos levaría ao noso destino final: ter un maior coñecemento do asesoramento.

 

                               image