1. Inicio de la materia y desarrollo del Practicum II.

En este apartado muestro todo lo trabajado casi al inicio de la materia, puesto que en algunos casos los documento creados en esos dias los he introducido en otros bloques temáticos. Asi que practicamente me centrare en las entradas realcionadas con el prácticum.

Primeiramente gustariame facer unha explicación sobre a institución de realización do meu prácticum e o perfil profesional do meu titor alí:

PRACTICUM II

Para volver a comenzar esta nova andaina na plataforma, pero esta vez en relación a materia de Formación e Desenvolvemento profesional do profesorado, gutaríame facelo falando do lugar donde realicei este e as actividades que nel levei acabo.

A institución na que realicei dito Practicum foi Nortempo ETT, unha empresa que comezou a súa actividade no sector dos Recursos Humanos no ano 1991. O coñecemento e experiencia adquirida converteuna nunha das principais empresas do sector.

Supera os 40 centros de traballo interconectados ó longo de todo o territorio nacional dende os que proporciona o mellor servizo os seus clientes.

A estratexia empresarial do grupo está baseada no coñecemento local e o desenvolvemento dun servizo especializado en cada mercado. A integración de empresas rexionais líderes, Euroempleo en Cantabria e TTA en Andalucía, reforzan o proxecto de desenvolvemento da primeira empresa do sector con capital 100% nacional.

As actividades educativas que fundamentalmente se desenvolven céntranse na área de “Formación para o emprego”. Todas estas actividades van dirixidas tanto o grupo de empresas (que poderíamos chamar tamén departamentos) que conforman o Grupo Nortempo como ás empresas clientes desta.

O Grupo Nortempo distribúe as súas oficinas ó longo de toda España e Norte de Portugal, tendo como sedes centrais as oficinas de A Coruña e Santiago de Compostela. Oficina esta última na que tivo lugar este Practicum.

Durante toda a miña estadía nesta empresa tiven a oportunidade de levar acabo varias actividades:

 • Selección Curricular: Unha das primeiras tarefas que se me encomendou na miña chegada a Nortempo foi a da selección curricular.
  Esta actividade realízase en función ós currículos que os pretendentes a un posto de traballo envían ós portais de emprego, nos cales Nortempo funciona como xestionador, ou ben tamén nos recepcionados nas oficinas propias. A selección curricular realizada foi de diferentes postos de traballo, cada un cuns criterios diferentes de selección.
 • Atención ó cliente: Unha das actividades encomendadas é a da atención dos clientes que chegan á oficina. Neste caso poden pasar dúas cousas, si o cliente ven a deixar rexistrado o seu curriculum, atendereino eu, e explicareille como cumprimentar unha ficha na que aparecen os seus datos persoais e intereses laborais, e recollerei esta ficha ademais dunha copia do curriculum persoal; o cal terei que leer e clasificar segundo rama profesional a que se pode adicar a persoa que entrega o curriculum. Si pola contra o cliente desexa realizar un trámite administrativo, deberei tomarlle datos e pedirlle que espere, para despois avisar á persoa que máis conveña.
 • Creación dun curso na Plataforma On-line: Unha das actividades realizadas durante este período de prácticas foi a de crear un curso de Formación para Acompañantes de Transporte Escolar. Este curso desenvolveuse de forma On-line, utilizando as tecnoloxías do e-learning.
 • Titorización do curso anterior: Unha vez creado todo o necesario no apartado anterior, outra actividade que se me encomendou durante o período de prácticas, foi o de titorizar o mesmo, para iso volveuse a ler todo o material referente o curso e despois de aclaradas as dubidas comezou a miña tarefa como titor do mesmo
 • Orientación Laboral: En Nortempo cóntase cun servizo de Orientación Laboral, que ten dúas funcións principais:

  • Orientación ás persoas que acoden ó Centro Especial de Emprego (Norintegra).
  • Orientación a persoas que buscan un posto de traballo.
 • Entrevistas persoais: Unha vez seleccionados os curriculums realízanse as entrevistas persoais, que son de dous tipos:
 • i)        Entrevistas telefónicas: Estas entrevistas realízanse unicamente para contrastar que a información aportada polo “candidato” no curriculum é correcta e para concertar unha entrevista persoal.

   

  ii)      Entrevista persoal: Este tipo de entrevistas realízanse para ter un coñecemento máis profundo do “candidato”, nesta parte da selección de persoal fixarémonos fundamentalemente no aspecto e nas actitudes de cada un. Ademais de constatar de novo que a formación e a experiencia que aparece no curriculum é verdadeira.

  PRACTICUM II: Perfil profesional do titor

  Nesta entrada pareceme interesante retomar o tratado na entrada anterior e mostrar o perfil profesional da miña titora na institución na que realicei as practicas:

  DATOS DE INDENTIFICACIÓN:

  • Centro de traballo: Nortempo ett
  • Actividade principal do posto: Xestión de RR.HH
  • Posto de traballo: Directora de RR.HH.
  • Titulación: Licenciada en Psicoloxía con Master en RR.HH.
  • Sexo: Muller.

  DESCRIPCIÓN DO POSTO DE TRABALLO:

  • Funcións: As Funcións da miña tutora de prácticas centrábanse en xestionar os RR.HH, tanto, da propia empresa, como de empresas externas que solicitaban este servicio. Para elo levaba acabo actividades de deseño de programas de formación, selección de personal, orientación laboral….
  • Métodos/ Técnicas/ Procedementos/ instrumentos: Para a realización de ditas funcións utilizanse básicamente dous procedementos clave que son a entrevista persoal e a avaliación de necesidades. Para elo utilizanse como principales instrumentos a observación e os cuestionarios.
  • Destinatarios: Os destinatarios destas actividades son os traballadores, ben da propia empresa e das empresas clientes.
  • Lugares/escenarios: Os escenarios principais centranse no mundo da empresa, así que poderiamos decir que a empresa e ó escenario de actuación.

  FORMACIÓN E COMPETENCIAS:

  • Formación inicial e específica: A persoa que titorizaba a miña estadia neste centro tiña unha formación inicial como Psicóloga e unha especialización cun máster en RR.HH.
  • Titulación de acceso requerido: Para acceder a este posto de traballo era necesario poseer un título universitario e ter realizado unha especialización en RR.HH.
  • Forma de acceso: O acceso a este posto, ó tratarse dunha empresa privada, é mediante a publicación dunha oferta de emprego. Ainda que unha vez seleccionado o aspirante deberá realizar un curso de formación inicial da empresa e terá que superar un exame en base a este.
  • Que se valora para entrar: Para entrar neste posto teñense enconta dous aspectos. Por un lado a formación académica relacionada cos recursos humanos e por outro a experiencia en postos similares.
   
  Tamén me gustaría incluír como peche deste bloque a entrevista planteada en clase en realción ó desenvolvemento do prácticum e a relación deste coa materia e coa carreira de pedagoxía en xeral.

  Practicum II: Entrevista planteada en clase

  A continuación y ya para terminar mis entradas en relación al Practicum dejo aquí las respuestas de la entrevista realizada en clase:

  1) ¿Qué repercusiones de los recortes en educación observasteis en la institución en la que realizasteis el Practicum?

  En mi caso al ser una institución de carácter privado los recortes en educación no se notaron directamente, pero si indirectamente, puesto que, de entre los currículos recepcionados en esta ETT, se produjo un aumento de aquellos en los cual los candidatos tenían una formación destinada a la educación, lo cual se puede deber a los recortes en esta.

  2) ¿Qué opinión os merece el funcionamiento de los profesionales en la institución en la que estuvisteis (su responsabilidad, compromiso con su tarea, buenas prácticas, etc)?

  En mi opinión el funcionamiento de los profesionales con los que trate era optimo puesto que cada uno ya sabía lo que tenía que hacer y no hacía falta que hubiese un jefe que ordenase o presionase; sino que eran los propios profesionales los que tomaban conciencia de la importancia de su trabajo.

  3) ¿Os sentisteis realizados como pedagogos con las actividades que pusisteis en práctica?

  Si, puesto que, me parece muy importante esta faceta desconocida de la pedagogía, y que tiene una presencia muy importante en la sociedad; además de ser un sector emergente.

  4) ¿Tuvisteis la experiencia de enfrentaros a situaciones complejas y sentir que erais competentes para resolverlas?

  En mi caso, este hecho no tuvo lugar, puesto que todas las actividades que realicé, fueron explicadas previamente por la tutora y ante cualquier duda podía acudir a ella de nuevo para resolverla.

  5) ¿Qué necesidades de formación del profesorado identificasteis en la institución educativa en la que desarrollasteis el Practicum II?

  En Nortempo no existe la figura del profesor como tal , pero si formadores en Riesgos laborales; quienes creo que debieran de ter una mallor formación pedagógica.

  6) ¿Habéis observado alguna actividad de formación permanente del profesorado en las instituciones en las que estuvisteis?

  NO

  7) ¿Te identificas en un futuro con la experiencia profesional vivida? ¿Por qué?

  Si, porque me sentí útil en la institución, además creo que es un nicho de trabajo importante de cara al futuro de los pedagogos.

  8) La experiencia del Practicum ¿te ha permitido comprender mejor el papel del profesorado en la institución en la que has estado?

  En mi institución, como dije antes, no existía la figura del profesor como tal.

  9) ¿Identificasteis algún punto débil en vuestra formación a raíz de la experiencia del Practicum?

  Si, puesto que casi todo lo referente a la pedagogía laboral y la orientación profesional, yo no tenía formación ninguna y era algo muy importante en esta institución.

  10) ¿Te sentiste integrado como un profesional más del centro o institución?

  Si, puesto que me trataban como uno mas y la mayoría de las actividades realizadas las hacia de forma autónoma.

  11) ¿Qué importancia daban los profesionales al trabajo en equipo? ¿Observasteis alguna situación que podríais calificar de “buenas prácticas”?

  En realidad, el trabajo en equipo en esta institución era casi anecdótico, puesto que su estrategia se basa en la especialización del trabajo.

  12) Como futuro profesional de la pedagogía ¿piensas que has desarrollado ese papel u otros? (Formulación alternativa: En el Practicum ¿crees haber desempeñado el papel de pedagogo/a? ¿Cuál ha sido ese papel?)

  En opinión, creo que he desarrollado la profesión de pedagogo en las practicas, pero además é aprendido otras muchas tareas de otras profesiones, como las de administrador, marketing, calidad….

  13) En la institución en la que realizasteis el Practicum ¿había profesionales trabajando como profesores sin haber sido formados como tales? ¿Qué pensáis al respecto?

  Si, creo que esto no debería ocurrir, puesto que la formación de estos profesionales no está orientada a esto, por lo que los procesos de enseñanza-aprendizaje no serán del todo correctos.

  14) ¿Creeis que la formación de los profesores y profesoras con los que compartisteis la experiencia el Practicum es la más adecuada para su condición de profesionales de la enseñanza? ¿Por qué?

  Como ya dije, en Nortempo, no había profesores como tal.

  15) ¿Qué tipo de relaciones observasteis entre los profesionales de la institución?

  En mi opinión, los profesionales tenían una relación únicamente de compañerismo, puesto que el trabajo en equipo, era prácticamente existente.

  16) ¿Pensais que es necesario poseer una formación específica para un contexto institucional determinado?

  Por supuesto, creo que la especialización del trabajo en la sociedad en la que vivimos es muy importante.

  17) Cal é o interese pedagógico do proxecto deseñado previamente? Puido ser desenvolvido? Que sucedeu?

  O proxecto que desenvolvín foi un proxecto de formación para limpiadoras, pero non puido ser desenvolvido posto que as necesidades da empresa cambiaron e non foi posible levalo acabo.

  18) Qué necesidades ou carencias observasteis na institución na que desenvolvisteis o Practicum?

  Principalmente vexo a necesidade do traballo en equipo entre os profesionais da educación e posteriormente a formación continua dos profesionais das escalas mais baixas.