2. Mise an Place - Posta a punto

2. Mise an Place - Posta a punto

Última actualización de en Fernando Neira Gomez

A posta a punto dunha cociña “ Mise an Place”.

O termo francés "Mise en place" significa, preparar, dispoñer todos os elementos necesarios para unha determinada tarefa ou traballo. Cando nos referimos á organización dunha cociña, estamos a falar de ter dispostos todos os instrumentos, ingredientes e alimentos preparados para cociñar.

 

mice an place


Ao igual que na Restauración, neste tema que versa sobre o asesoramento, tamén debemos desenvolver unha “ Mise an place “ de xeito que antes de indagar e elaborar o traballo establezamos unha conceptualización clara sobre os termos sobre os que vamos a versas nas seguintes páxinas. Por isto, este apartado do E-Portafolios, se centra en reflexar e clarificar estes conceptos que nos permitan ter unha posta a punto sobre o tema que nos incumbe que neste caso se trata sobre o asesoramento.