2.2.1 Modelos de orientación e de asesoramento - Diversos Modelos de cociñar


Todo cociñeiro dispon de diversos formas de cociñado, pero debe saber cal e a precisa para o que desexa preparar pois cada unha ten a súas peculiaridades, que daran un resultado diferente.

Os modelos de Orientación e asesoramento, a continuación anexo undocumento que recolle de xeito xenerico os modelos existentes de orientación. Cabe precisar que nos como profesionais debemos teren en conta que o psicopedagogo non se valerá sempre dun modelo, senón que debemos variar en función da realidade contextual na que nos atopemos.


Modelos.docx