Navegación

No se han creado páginas aún

9.2.- PERIGO: Chega a LOMCE

9.2.- PERIGO: Chega a LOMCE

Última actualización de en Pablo

O 17 de Maio de 2013 o ministro de Educación José Ignacio Wert presentou o proxecto definitivo da Lei Orgánica para a mellora da calidade educativa (LOMCE), que modifica parcialmente a lei educativa actual: Lei Orgánica 2/2006 do 3 de Maio, de Educación (LOE).

 

Estes son dous dos documentos que analizan os diferentes aspectos desta lei:

 

12 razóns para dicir non a LOMCE

Análise LOMCE

Por último, resaltar que no caso de levar adiante esta lei isto suporá, baixo o meu punto de vista, un gran retroceso no noso sistema educativo. Sobre este aspecto reflexiono nesta parte do documental.