D.3) Tweets e Favoritos

D.3) Tweets e Favoritos

Última actualización de en Álvaro Conde Debén

Destacar que este é o apartado mais incompleto durante o meu proceso de formación, sobre todo atendendo aos tweets xa que, aínda que persoalmente sexa usuario de Twiter non acabo de afacerme a súa actividade. En cambio, en relacións aos favoritos ou páxinas webs de interese, compartín unha serie de ligazóns que me pareceron de gran interese para acadar ou comprender o traballo nesta materia, e por outra banda, tamén expresei unha serie de páxinas que me pareceron importantes de cara a que os meus compañeiros as coñeceran. Algúns exemplos de favoritos poderían ser: