E-PORFOLIOS

E-PORFOLIOS

Última actualización de en Uxía Cuba Veiga

12375191-tangle-of-blue-cables.jpg

 

O sentido do e-porfolio radica na necesidade de organizar a maraña interna da aprendizaxe de cara a comunicala aos demais.

Uxía Cuba Veiga