Doa

Modo metarreflexión activado

()

Actividad

 • Doa ha posteado en wire
  Modo metarreflexión activado
 • Doa ha comentado en el blog Problemas plataforma
  No, eu tamén tiven problemas. Afortunadamente gardara o que tiña feito nun documento de word e, aínda que tiven que volver a buscar as imaxes e a montalo, puiden restituir case todo o meu traballo.  Grazas por ampliar o...
 • Doa ha posteado en wire
  Dar cos compoñentes exactos para a formación do profesorado, e na súa exacta proporción, é como buscar a receita da coca-cola
 • Doa ha comentado en el blog Con los ojos de un niño ¿Ves la diferencia?
   A través desta curtametraxe vese perfectamente como os nenos tratan como iguais ás persoas que polas súas características vitais  son diferentes. Dende os centros educativos deberíase plantexar...
 • Doa ha comentado en el blog Noticias da Televisión de Galicia
  Esta noticia, triste pero certa, ven a reflectir perfectamente unha realidade sobre a que xa se falou nalgunhas ocasións durante as clases. A profesión docente comporta certos riscos psicolóxicos como estrés,...
 • Doa ha comentado en el blog La identidad profesional del docente
  Boas!! Primeiramente gústame apuntar que a definición que aportas de “identidade docente”, é imprescindible, porque a conceptualización dun termo, concreta dun xeito explícito a cuestión que se...
 • Doa ha posteado en wire
  "El papel de la educación debería consistir en inducir a los jóvenes a problematizar el mundo, es decir, a construir críticamente" A. Nóvoa
 • Doa ha publicado una entrada en el blog Historias previas
  Aprendemos. Aprendemos dende o momento de nacer e na medida en que noso desenvolvemento psicoevolutivo nolo permite. Podemos facelo de diversas formas pero o certo é que en moitas ocasións, ligado ó proceso de aprendizaxe...
 • Doa ha posteado en wire
  Último curso, nova asignatura, mesmo recurso!!!
 • Doa ha creado la página 4.1 Recursos do PLE
      A imaxe ten un gran poder no mundo actual e é un dos seus elementos máis representativos, que prima sobre outras formas de expresión. Os distintos profesionais da educación deben saber “educar a...
 • Doa ha creado la página 4- E-learning e PLE
                           Esta entrada debía ser incluída na selección que configuran estas páxinas pola enorme importancia...
 • Doa ha creado la página 3- As múltiples posibilidades e dificultades da rede.
                                                  Na nosa sociedade as persoas están constantemente...
 • Doa ha creado la página 2-O conectivismo: aprender en rede
                                           A selección da entrada "Conectivismo e aprendizaxe na era dixital" xustifícase...
 • Doa ha creado la página 1- Dende os inicios da Tecnoloxía Educativa
                                                      Estas entradas, aínda que algo secuenciadas...
 • Doa ha creado la página 0-Introdución
      No portafolios que se presenta a continuación recóllense as entradas, que considero máis significativas de entre as realizadas ó longo do curso académico. Estas non seguirán unha orde...
 •    TECNOLOXÍA EDUCATIVA: A rede como espazo potencial de aprendizaxe.    Curso 2013/2014   3º de Grado en Pedagoxía 
 • Doa ha publicado una entrada en el blog Políticas educativas e tecnoloxía.
     A incorporación das TIC ás sociedades avanzadas teñen un impacto significativo na docencia, a aprendizaxe, a investigación ou a expresión creativa dentro das organizacións dedicadas ó...
 • Doa ha publicado una entrada en el blog Conectivismo e aprendizaxe na era dixital
     As TICs na ensinanza, a pesar dos recursos propios da web 2.0, séguense usando aplicadas ó modelo tradicional de ensino. Aínda así, ós poucos, fanse oco expresións como “Rede de...
 • Doa ha publicado una entrada en el blog Teorías da aprendizaxe
    O condutismo, cognitivismo e construtivismo, son as tres grandes teorías da aprendizaxe, pero estas foron desenvolvidas antes de que a tecnoloxía causara tal impacto na aprendizaxe. Estas manteñen a noción de que o...

Miembros del grupo

Más grupos

Tablón de mensajes

Ver todo

Blogs

Más entradas

Páginas

Más páginas

Archivos

Mover archivo