Resultados para "Avance Tecnolóxico"

Posts

  • Seguimos pensado sobre un proxecto tecnolóxico adecuado......!!!!

  • Proxecto tecnolóxico feito e subido, esperemos que vos guste ;)

  • O desenvolvemento tecnolóxico está a producir cambios na estructura económica e social, así como no conxunto das relacións sociais

  • Ao escribilo fíxome pensar en todo o potencial educativo que pode agochar o noso pasado tecnolóxico recente... Que nos estaremos perdendo?

  • Las nuevas tecnologías en las relaciones, ¿avance o retroceso?

  • Mientras más avance la tecnología, más complicada será nuestra existencia.

  • Cuanto más avance la tecnología que utilicemos, más complicada será nuestra vida

  • El avance y la implantacion de las nuevas tecnologias como clave para el desarrollo sostenible

  • As pizarras dixitais supoñen un gran avance educativo. Eu pídome unha para Reis ;)

  • ¡Muy bueno el vídeo de la clase expositiva de hoy,en el que se mostraba el gran avance tecnológico que ha sufrido nuestra sociedad!