Resultados para "accesibilidade"

Tags

  • Brecha digital

    Por brecha digital entendemos unha exclusión ou carencia tanto de persoas, como rexións, ou países das vantaxes e oportunidades asociadas ó uso das novas tecnoloxías e TIC. Así entendemos por este concepto unha distancia ou falta de accesibilidade que sufren persoas, empresas, e outras instituci...

    Tags: brecha digital, economia, politica, accesibilidade, comunicación, globalización