Resultados para "acions foramtivas"

Tags

  • MATERIA DE FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DO PROFESORADO

    RECORRIDO POLA MATERIA DE FORMACIÓN E DESENVOLVEMENTO PROFESIONAL DO PROFESORADO O longo deste primeiro cuatrimestre do derradeiro curso de Grado en Pedagoxía cursei a materia de Formación e Desenvolvemento Profesional do Profesorado. Para acercarme a esta materia estiven en...

    Tags: cafi, cfr, tic, formacion do profesorado, acions foramtivas, plan anual de formación do profesorado, malestar docente, valoración final