Resultados para "apartados"

Tags

  • 3. Xustificación do e-portafolios

    Como comprobades ó longo da estrutura desenvolta para este e-portafolios deixeime guiar polo tradicional formato de calquera documento formal, así este documento dixital conta cunha portada, unha introdución, a presente xustificación, un desenvolvemento do proceso de e...

    Tags: estrutura formal, organización, apartados, obxectivos, aprendizaxes, ferramenta