Resultados para "aprendizaxe cooperativo"

Páginas

 • PLE, Conectivismo e brecha dixital

  Na miña páxina principal falei das diferentes entradas qu...onectivismo como un modelo de aprendizaxe que ofrece a posibilidade de...a forma na que se producen as aprendizaxes.  Algúns princi...te; rede, proporcionando nova aprendizaxe para os individuos. Este cicl...

 • 6. Meta: Reflexión

  Chegada á meta é preciso reflexionar acerca desta “Car...da, a metodoloxía de ensino-aprendizaxe que se seguiu con esta materi...os para afrontar estes procesos de aprendizaxe que resultan tan proveitosos...undidae o meu proceso de aprendizaxe...

 • 4 Mestura: o seu sentido no campo educativo

  Como boa cociñeira e espero, boa pedagoga dentro dun ano escaso, debo de saber mesturar ben as miñas arm...te;r, dunha maneira significativa, á miña "receta" e aprendizaxe...

 • 3. Referencias Documentales

  Adjunto a continuación, tanto la webgrafía com...irreal http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_cooperativo http://users.dcc.uchile.cl/~...f http://es.scribd.com/doc/79920265/aprendizaje-cooperativo-definicion http://www.eldefe...

 • Os primeiros planos

  Nesta páxina para comezar, empezarei facendo unha síntese de todo o aprendido na materia de Tecnolox...oacute;n dos pasos que hai que seguir para crear un fogar, co meu proceso de aprendizaxe...

 • CAPÍTULO 1. PORTAFOLIOS

  Portafolios As miñas ideas previas sobre o portafolios non eran moitas, má...arios, etc.) que se presentan como evidencias de aprendizaxe e/ou capacidade dunha persoa"...ntamento coa auto-responsabilidade no proceso de aprendizaxe...

 • 1. INTRODUCCIÓN.

  As rosas e as espinas da tecnoloxía, ese é o nome que elexín para o m...nos dixo en que consistiría o proceso de aprendizaxe da asignatura en concreto. Es...tivo que está presente en todo proceso de aprendizaxe...

 • 2.1. (Des)humanización

  “A tecnoloxía deshumaniza”, “A tecnoloxía non aporta nada...docencia e optimizar a calidade e os procesos de aprendizaxe dos estudantes, promovendo do...os mesmos. Créanse novas oportunidades de aprendizaxe...

 • 6. Conclusións

  Chegados ao remate do proceso, foron diversos os aspectos tratados nas diferentes sesi&oac...oi un proceso a través do cal reafirmar a aprendizaxe sobre o proceso de bús...colaborativo en equipo. Este breve proceso de aprendizaxe...

 • 4.1. Políticas Educativas e as TIC

  As Políticas Educativas e as TIC As Políticas Educativas de integraci&oac...é o de "iniciarse no emprego para a aprendizaxe das tecnoloxías da inf...da vida e para xestionar o proceso de ensinanza-aprendizaxe...