Resultados para "centro de tecnoloxías para a aprendizaxe"

Posts

  • Resultado de prácticas positivas sen embargo nada de tecnoloxías no propio centro....

  • Clase diferente!!innovación en educación como forma de aprendizaxe!!usando novas tecnoloxías como pode ser o mobil!!nunca antes o fixera!!

  • A transformación da información que atopamos na rede en coñecemento é a clave para a maximización das novas tecnoloxías.

  • cando estarán as tecnoloxias integradas cordialmente nas aulas sen ser unha ameaza para os mestres ? ...

  • #Obxectivos 1. Levarme, mellor aínda, coas tecnoloxías, para así aplicalas de maneira satisfactoria no campo educativo.

  • Tecnoloxías educativas, ou mellor dito, o Facebook da USC.

  • Afondando sobre a relación que mantemos coas novas tecnoloxías.

  • Imposible tan só é unha excusa, e coas tecnoloxías aínda máis...

  • Pensando en estudar algo relacionado coas novas tecnoloxías... ¡Quen o diría!

  • "O impacto das novas tecnoloxías na sociedade" foi a primeira frase que se me ocorreu tras ver o mural conxunto