Resultados para "colega crítico"

Tags

 • Un paso más hacia la innovación y la mejora...

  Un paso más hacia la innovación y la mejora: Algunas condiciones estratégicas de cara el asesoramiento Ahora que ya sabemos cuáles son los distintos niveles de actuación que nos permitirán redimensionar nuestros roles como futuros asesores dentro de la...

  ......

 • Mirada de una observadora. Práctica de la pecera o los tres círculos.

  Aquí os dejo un documento con una relación de los términos que he recogido de mi trabajo como observadora con un toque personal. Espero que sea de utilidad.

  Tags: asesoramiento, Jesús Domingo Segovia, consenso, colaboración, autonomía, empoderamiento, niveles de actuación, calidad, cambios, comunidad de aprendizaje, colega crítico, complicación, liderazgo

 • Diario Mércores 30 de Outubro de 2013

  Neste arquivo subo o diario de clase da sesión do Mercores 30 de Outubro de 2013 na que levamos a cabo a técnica acuario e tamén dou a miña opinión e reflexións sobre esta técnica de dinámica de grupos e sobre o transcurso desta sesió...

  Tags: Acuario, Domingo Segovia, asesoramento, sistemas de apoio, comunidades de aprendizaxe, estratéxico oportunista, colega crítico, contextualización, modelos, participación democrática, colaboración, ...

 • FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO

  Neste arquivo aparece unha aproximación ás funcións do asesoramento. 

  Tags: Funcións, significado, problemas, ideas clave, proceso bidireccional, mellora, colaboración, responsabilidade compartida, diálogo, negociación, pequenos cambios, colega crítico, etc.

 • FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO

  No arquivo titulado “FUNCIÓNS DO ASESORAMENTO” aparece unha aproximación a ditas funcións en relación co proceso de cambio cara a mellora da educación. Estas, están clasificadas atendendo aos ámbitos de acción.     O ...

  Tags: funcións, significado, problemas, ideas clave, proceso bidireccional, mellora, colaboración, responsabilidade compartida, diálogo, negociación, pequenos cambios, colega crítico, etc.

 • 4. TER CLARO O OBXECTIVO DA VIAXE, AS TAREFAS QUE DEBÍA DESEMPEÑAR: FUNCIÓNS DO ASESOR/A

  4. TER CLARO O OBXECTIVO DA VIAXE, AS TAREFAS QUE DEBÍA DESEMPEÑAR ---> FUNCIÓNS DO ASESOR/A Logo de informarme sobre todos os trámites que debía cubrir para poder solicitar esta beca de estudos no estranxeiro e, cando me chegou a resolución conforme ...

  Tags: asesoramento, mellora, funcións, domingo segovia, colega crítico, camiños de ida e volta, contextualizar, responsabilidade compartida, profesorado, asesores/as, etc.

 • 6 QUE ERA PRECISO RECÉN CHEGADA A NY? COLABORACIÓN E RELACIÓN: NECESIDADE DE ASESORAR BAIXO A MIRADA E A PRÁCTICA DA COLABORACIÓN

    6.QUE ERA PRECISO RECÉN CHEGADA A NY?  COLABORACIÓN E  RELACIÓN ---> NECESIDADE DE ASESORAR BAIXO A MIRADA E A PRÁCTICA DA COLABORACIÓN  Unha vez contratada a viaxe, recen saída das 8 horas de avión Vigo-Madrid, Madri...

  Tags: colaboración, complementariedade, responsabilidade compartida, status de igualdade, colega crítico, habilidades, actitudes positivas, comunidades de aprendizaxe, cambio, esforzo, compromiso, etc.