Resultados para "decreto 229/2011 de 7 de decembro polo que se regula a atención á diversidade na nosa comunidade autónoma"

Tags

  • **Diario de mércores, 4 de decembro**

    Diario sesión **mércores, 4 de decembro** Nesta sesión de clase dividiremos en dous tempos, primeiro traballaremos sobre o texto de Echeita e Rodriguez e continuadamente traballaremos sobre a temática da colaboración, que se desenvolve sobre procesos, estratexi...

    ......