Resultados para "entorno persoal de aprendizaxe"

Páginas

 • 3. Profundizo

  A medida que foi avanzando o curso fomos profundizando no tema, vé...centrándose nun tema de gusto persoal ou na temática tratada...clases e outra cos temas de interese persoal. As dúas teñen...a outra os temas que envolven o meu entorno de...

 • 5. Fin da viaxe

  Aínda que esta viaxe dun cuadr...s viaxes por emprender.  Persoalmente, considero que o aprendizaxe adquirido neste per&iacut...as a ela, considero que o meu aprendizaxe resultou significativo e adqu...;a vida académica como persoal. Queda moito por aprender, per...

 • 1. Introdución

  Chegando ao final doutro ano académi...back sobre o propio proceso de aprendizaxe. Neste espazo concreto...iño e proceso da miña aprendizaxe en Tecnoloxía Educativ...máis significativos a nivel persoal. Trátase dun cruceiro c...

 • 5. TEORÍAS DA APRENDIZAXE.

  Teorías da aprendizaxe Como elementos chave en todo proceso de ensinanza-aprendizaxe, as teorías da aprendizaxe teñen un lugar...de;ecemento como son a memoria, a percepción e a aprendizaxe, xurdindo entre os anos 1950-...

 • 5. PLE

  PLE Una de las cosas que me ha parecido más importante ha sido poder identificar t...afía tenía la sensación de que mi entorno...sobre las cosas que podría añadir a este entorno, ya...

 • 3. Coñecendo novos destinos

  ...mentos e horizontes que colonizar supuxeron todo un reto a nivel persoal. Destas primeiras aventura...os como Scoop.it que facilitan a organización do meu PLE (Entorno Persoal de Aprendizaxe). A viaxe estaba sendo fan...

 • 4º Rasgo: Na era dixital, o Conectivismo

  Ao igual que coa Narrativa Transmedia, non...an pasivos nos procesos de ensino - aprendizaxe, senón que totalme...on todo, esta nova teoría da aprendizaxe presenta obxectivos, metas ou...rantir así o desenvolvemento persoal e colectivo. E non credes que, es...

 • 2.3 El Entorno Personal de Aprendizaje

  2.3 El Entorno Personal de Aprendizaje, pieza fundamental en mi proceso de aprendizaje, así como la curación de contenidos, que guarda especial relación con dicho proceso.

 • 3. Segunda parada: habilidades e coñecementos avanzados

  ...que axuda dentro disto son os Entornos Persoais de Aprendizaxe (PLE), como destaco nunha das...relevantes para o aprendizaxe persoal e profesional, centrando activida...Abalar, axudando así o aprendizaxe dos alumnos e tratando de com...

 • 1. Botando a vista atrás...o final dun comezo

  De cara a poñer punto e final ao desenvolvemen...rvar e reflexionar sobre o proceso e progreso persoal ao longo da materia, e dos ca...nós puido seguir o seu propio ritmo de aprendizaxe e realizar unha aprendizaxe continua a través da r...