Resultados para "entornos virtuais de aprendizaxe"

Marcadores

 • tec. ed.

  Grupo de investigación de la Universitat de les Illes Balears, destinado a tecnologías, entornos virtuales y educación.

 • Xtend

  Como ejermplo de la teoría conectivista os animo a conocer a Xtend, una web educativa que aporta entornos de...

 • OAPEE

  Url do Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos, onde podemos acceder aos progrmas de aprendizaxe permanente.

 • Artefactos Digitales

  Plataforma que recolle innumerables proxectos, mapas mentais, ebooks ou wikis para dar resposta á aprendizaxe baseada en proxectos en distintos ámbitos. 

 • Octeto

  Octeto se trata de una iniciativa del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías...rmación y la comunicación aplicadas a la educación: e-learning, entornos vi...

 • Eduteka

  EDUTEKA é unha publicación que pon a disposición dos docentes, directivos escolares e formadores de mestres centenares de contidos formativos e informativos que axudan a enriquecer, co uso das TIC, os seus ambientes escolares de aprendizaxe

 • Revista Iberoamericana de Educación

  A Revista Iberoamericana de Educación é o instrumento utilizado para a difusión internacional dos avances na investigación e innovación dentro do ámbito da ensinanza e aprendizaxe

 • EN LA NUBE TIC.

      "Un blog de docentes... para todos" Página con multitud...icious Pizarras digitales. Guía Blogger para principiantes 5 claves de los entornos pe...

 • CeTA

  Páxina web do Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe onde podemos acceder aos cursos que se están realizando no noso campus para a formación permanente do persoal docent...

 • EDUCACONTIC

  Es una página que ofrece una cantidad de información sobre las TIC y su aplicac...Universidad de Sevilla y máster en Diseño y desarrollo de materiales y entornos de...