Resultados para "escoitar e observar para dar unha boa resposta"

Tags

  • Lorena Bibián Caramés

    Estudante do Grao en Pedagoxía, Pertencente a un gran pobo, Silleda.  Considérome curiosa, busco respostas para cuestións que me atañen ao meu entorno. Observo con delicadeza e inquietude para quedarme ata cos aspectos que pasan inadvertidos. Gústame coñecer novas fronteiras e admirar novos luga...

    Habilidades: escoitar e observar para dar unha boa resposta