Resultados para "korthagen"

Archivo

  • Modelo Bateson ou Modelo Cebola

    Modelo sobre os niveis de reflexión que emprego na entrada do 12/11/2013 con relación ao artigo de Fred A.J. Korthagen

  • Modelo ALACT

    Figura sobre o Modelo ALACT de reflexión (Action, Looking back on action, Awareness of Essentials aspects, Creating alternative methods of actions and Trial). Modelo que cito na entrada do 12/11/2013 con motivo do artigo de Fred A.J. Korthagen.