Resultados para "limitacións"

Tags

  • Obxectivos da materia Tecnoloxía Educativa

    Posto que na primeira das clasees expositivas se estivo dando conta de diversos conceptos en relación ao termo Tecnoloxía Educativa, pedíusenos expor algúns obxectivos que queiremos acadar ao longo destes meses nesta materia. No meu caso, creo que os meus obxectivos ne...

    Tags: Tecnoloxía Educativa, funcións, limitacións