Resultados para "moitos"

Páginas

 • 4.Seguir medrando

  ...fan mella nun servizo que bastante ten con intentar manter a calidade, moitos ven mesmo como un logro o feito de non empeorar. Sen embargo hai que facer esforzos, e existen moitos aspectos polos que se pode co...

 • 5. Despedida

  ...foi demasiado extenso. Con esta experiencia puidemos afondar e falar de moitos temas referentes a tecnoloxía e á educación propostos en moitos casos por nós mesmos....

 • 5- Conclusións e valoracións.

  ...ñecementos acerca da materia. Deste modo, incrementáronse moitos coñecementos dos que c...ue se nos ofrecen, de tanto ou máis valor. Por iso me centrei en moitos dos meus blogs e comentarios...

 • 6. Conclusións

  ...que realmente non era consciente. Non me considero unha experta nin moitos menos, senon máis ben...carencias no que ás novas tecnoloxías se refire, e que en moitos casos, como na busca de infor...

 • 4. NOVAS RELACIÓNS NAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.

  ...novas relacións entre os seus membros, así sexan novas en canto aos modos de relacionarse como aos medios empregados, provocando en moitos casos mais e mellores relaci&...

 • 2. Chanzo a chanzo

  ...erdadeiramente atopo relevantes para a miña formación e que incorporo á miña “mochila” persoal, con outros moitos coñecementos e aprendi...

 • 4. Caídas

  ...ntradas. Unha das que máis me gustou foi "vibranxiety", xa que falo dalgo que me pasa a min e que creo que resulta relevante para moitos de nós.   ...

 • 6. E-learning

  ...uirir unha completa educación, dándose hoxe en día moitos cursos e ensinanzas a distanc...e para a maioría delas, influíndo de forma moi intensa en moitos campos, pero sobre todo na ed...

 • 6. CONTINUARÁ... SIGAMOS SUBINDO

  ...tade das escleiras, donde atopamos que estas se bifurcan e debemos decidir cal coller ou se quedar aí parados no medio. Aínda quedan moitos escalóns por subir par...

 • 2.1. Prantar a árbore.

  ...a traballaramos, e comezamos tendo que seguir unha serie de pistas, e realizando unha serie de actividades, para despois chegar a clase (ainda que moitos non conseguisemos facer todas...