Resultados para "páxina"

Tags

  • Real Academia Galega

    Páxina oficial da Real Academia Galega. Unha boa axuda para calquera duda ortográfica, gramatical, conceptual, etc. cando realizas ou traballas con documentos en lingua galega.

    Tags: páxina, real academia galega, diccionario.

  • Wikimedia España

    Este enlace está moi relacionado coa última clase interactiva, onde tratamos a temática das Wikis. É unha páxina para compartir coñecemento, polo tanto de índole aberta, que se sustenta mediante donacións. Asemade, ten un control de cada unh...

    Tags: Wiki, coñecemento, aberto, páxina