Resultados para "programas de diversificación curricular"

Tags

  • Indagando sobre...O estudo de casos de Echeita e Rodríguez, as ACIs e os Programas de Diversificación Curricular

    Como consecuencia dun traballo da mestra Lourdes Montero fóra da nosa Universidade, en concreto na Universidade de Málaga, tendo que asistir á mesma para estar presente nun Tribunal de Tese de doutoramento, foi imposible que se puidese levar a caso a sesión do Mé...

    Tags: estudo de casos, gerardo echeita, víctor rodríguez, acis, programas de diversificación curricular, adaptación curricular non significativa, adaptación curricular significativa, atención á diversidade, adaptacións de acceso ao currículo, optatividade...

  • ¿Que aprendín durante o Prácticum II de Psicopedagoxía?

    Recén rematado o Prácticum II da Licenciatura de Psicopedagoxía e despois de estar durante 15 días no Departamento de Orientación dun C.E.I.P., concretamente no C.E.I.P. A.D.R. Castelao de Ordes, fun quen de afondar en algunha que outra cuestión que traba...

    Tags: atención á diversidade, adaptación curricular significativa, programas de diversificación curricular, programas de cualificación profesional inicial