Resultados para "realidade educativa"

Posts

  • A tecnoloxía educativa, outro dos exemplo da incoherencia entre os políticas dos gobernos é a realidade da sociedade.

  • #UnhaViaxeASiria faime valorar máis a realidade educativa que temos, a pesar de todas as cousas que quedan por mellorar.

  • Tras unha nova experiencia, volvemos a realidade! Vamos que podemos!

  • "O home comeza, en realidade, a ser vello cando cesa de ser educable" Arturo Graf

  • críticos cos medios, co entorno e con nós mesmos para poder analizar e detectar mellor a realidade na que vivimos.

  • Que en América Latina ou EEUU haxa centros de apoio pedagóxico nas facultades e en España non...di moito da nosa realidade :(

  • #UnhaviaxeaSiria por certo, tardei, pero xa publiquei a miña opinión sobre a realidade dos nenos e cidadáns dese país. Triste.

  • “Queda prohibido non sorrir ós problemas, non loitar polo que queres, abandonalo todo por medo, non converter en realidade os teus soños” PN

  • Espero que con la asignatura de Tecnología Educativa aprendamos conocimientos útiles aplicables a la realidad educativa.

  • Con muchas ganas de ver lo que nos puede ofrecer la materia de Tecnología educativa. La innovación educativa y las TICS son algo fundamental