Resultados para "relación entre profesionais"

Páginas

 • 2.5. Amarelo

  Esta cor representa a alegría, a felic...ute;n axudar a que a relación entre as persoas inmersas nesta col...  “La colaboración entre profesionales y el trabajo en...2007). A colaboración entre profesionais...

 • Funcións do labor de asesorar

  ...uacute;n a interacción entre os profesionais que nela están...n establezo diferenza algunha entre o asesoramento interno do centro e o...base das relacións dos profesionais intervintes, caracterizado po...as aportacións doutros profesionais do centro educativo, ou exter...

 • Capítulo 3.1. Chispirita e as distintas estratexias e momentos de colaboración

  ...recen o traballo colaborativo entre profesionais, entre elas : a creaci&oac...mprensible para os diferentes profesionais os temas tratados. a elabora...n o traballo colaborativo dos profesionais. Estas estructuras son as de...dade e para elo distinguirase entre a comisión de atención...

 • 2.2 La sociedad del conocimiento

  2.2 La sociedad del conocimiento, tanto a través de explicaciones teóricas como de actividades que nos ayudaban a consolidar dichos conocimientos, relacionándolos en todo momento con la realidad a la que nos encontramos expuestos día tras día.

 • 3.1 O profesorado

  Dentro dunha pelicula sabemos que sempre hai uns actore...partado imos coñecer un pouco mais a estos profesionais cos que o noso protagonista v...que si debemos ter claro, é que estes dous profesionais están condenados a tra...

 • 3.2.- Definicións de asesoramento

  Seguindo a Favaro, “asesorar é...un servizo indirecto que ten lugar entre profesionais de igual estatus. &Eac...a labor de apoio enfocada hacia os profesionais das diversas institució...cute; axuda. Prodúcese entre profesionais do mesmo estatus, sen d...

 • 4.1. Quinta Parada: Psicopedagogos/as e Profesores/as: Que relacións?

  ...as percepcións mutuas entre profesores/as e psicopedagogo...adiantei antes, como futuros profesionais non podemos pensar mal...fíciles. Como futuros profesionais, debemos ter moi presentes os...fesores e xefe de estudos. - Entregar o PAT ós profesores a prin...

 • A mensaxe:

  Unha vez presentados emisor e receptor no esquema anterior, procederei a desglosar a mensaxe en función dos diferentes núcleos temáticos principais vi...

 • f. Asimilando

  Imagen extraida de: http://www.malgusto.com/ Este título hace referencia, no solo a todos los conc...cute;n y con mucha más relevancia, a las relaciones que he establecido entre ellos,...

 • 3.3. Diferenzas e semellanzas

  ...mo xa se citou antes, cara os profesionais das diversas instituci...ada. ~ Prodúcese entre profesionais do mesmo estatus, sen diferen...~ Consiste en realizar entrevistas.      No segu...PODER Horizontalidade, profesionais co mesmo estatus Asimetr...